AGFeeding.eu - PL AGFeeding.eu - EN AGFeeding.eu - CZ AGFeeding.eu - FR

ZEOLIT 5 MIKRONÓW

Zeolit w tłumaczeniu z języka greckiego oznacza "wrzący kamień". Naturalny zeolit jest stabilnym krzemianem glinu o strukturze sieci krystalicznej, laminarnej.


5-mikronowy Zeolit znajduje następujące zastosowania:

Farmakologia i kosmetyki - składnik do produkcji kremów, maści, pasty do zębów
• Dodatek do zawiesiny cementowej
• Łagodny materiał ścierny do czyszczenia w domu
• Wypełniacz przy produkcji wyrobów gumowych i produkcji papieru
• Składnik do koagulacji mieszanin przy uzdatnianiu wody

Oferujemy Zeolit z D97 <5 mikronów.